Dags att spänna bågen ytterligare

Är nere i Stockholm på SKL. Har tidigare idag mailat in en fråga till Lennart Holmlund inför måndagens kommunfullmäktige, apropå vårt befolkningsmål i Umeå om 150 000 invånare senast år 2050.

Målet har ifrågasatts på senare tid, inte minst av forskare som menat att vi borde ha ett mer utmanande mål. Det nämndes som hastigast även under Umeågalan. Allt tyder ju på att Umeå kommer uppnå detta utan större problem. Umeå borde alltså spänna bågen ytterligare.

Jag delar den uppfattningen.

Nyligen föreslog jag på debattsidan i VK att Umeå borde skapa en ny gemensam tillväxt- och utvecklingsvision. En del i denna är naturligtvis att se över befolkningsmålet, både på kort och lång sikt.

Frågan i dess helhet bifogas nedan:
Till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s):

Målet 150.000 invånare är för lågt. Är det inte dags att vi i Umeå siktar högre?

Det pågår en kamp mellan städerna i Sverige. Många vill växa och bli större, men bara ett fåtal kan göra det. Det finns prognoser som visar att det bara kommer att finnas ett tiotal större städer i vårt land efter år 2030, vilket innebär att många kommer att stagnera. Om Umeå ska bli en av vinnarna är det hög tid att samlas kring en gemensam och stark vision för tillväxt och utveckling. En del i detta är befolkningsmålet.

Umeå kommun har ett mål om att vi senast år 2050 ska ha 150.000 invånare. Det fanns en klar poäng i siffran när målet sattes – det gällde att skapa en förståelse för behovet av tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Allt pekar emellertid på att vi utan större problem kommer att nå detta mål. Samtidigt påpekas det från forskarhåll att målet egentligen är för lågt. Målet som sådant är ingen utmaning och uppfattningen är att vi borde spänna bågen betydligt högre. Jag har också i olika sammanhang varit inne på denna linje.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till Lennart Holmlund (s):

– Delar du min uppfattning att vi borde sikta högre när det gäller befolkningsmålet? Att det nu är dags att justera målet om 150.000 invånare år 2050 och sätta ett högre och mer utmanande mål?

Anders Ågren
Kommunalråd, m

Dags att spänna bågen ytterligare

Är nere i Stockholm på SKL. Har tidigare idag mailat in en fråga till Lennart Holmlund inför måndagens kommunfullmäktige, apropå vårt befolkningsmål i Umeå om 150 000 invånare senast år 2050.

Målet har ifrågasatts på senare tid, inte minst av forskare som menat att vi borde ha ett mer utmanande mål. Det nämndes som hastigast även under Umeågalan. Allt tyder ju på att Umeå kommer uppnå detta utan större problem. Umeå borde alltså spänna bågen ytterligare.

Jag delar den uppfattningen.

Nyligen föreslog jag på debattsidan i VK att Umeå borde skapa en ny gemensam tillväxt- och utvecklingsvision. En del i denna är naturligtvis att se över befolkningsmålet, både på kort och lång sikt.

Frågan i dess helhet bifogas nedan:
Till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s):

Målet 150.000 invånare är för lågt. Är det inte dags att vi i Umeå siktar högre?

Det pågår en kamp mellan städerna i Sverige. Många vill växa och bli större, men bara ett fåtal kan göra det. Det finns prognoser som visar att det bara kommer att finnas ett tiotal större städer i vårt land efter år 2030, vilket innebär att många kommer att stagnera. Om Umeå ska bli en av vinnarna är det hög tid att samlas kring en gemensam och stark vision för tillväxt och utveckling. En del i detta är befolkningsmålet.

Umeå kommun har ett mål om att vi senast år 2050 ska ha 150.000 invånare. Det fanns en klar poäng i siffran när målet sattes – det gällde att skapa en förståelse för behovet av tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Allt pekar emellertid på att vi utan större problem kommer att nå detta mål. Samtidigt påpekas det från forskarhåll att målet egentligen är för lågt. Målet som sådant är ingen utmaning och uppfattningen är att vi borde spänna bågen betydligt högre. Jag har också i olika sammanhang varit inne på denna linje.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till Lennart Holmlund (s):

– Delar du min uppfattning att vi borde sikta högre när det gäller befolkningsmålet? Att det nu är dags att justera målet om 150.000 invånare år 2050 och sätta ett högre och mer utmanande mål?

Anders Ågren
Kommunalråd, m