Bra besked om Botniabanebygget

Det blir inget tillfälligt stopp av bygget av Botniabanan genom Umeälvens delta. Bra besked! Färdigställandet av järnvägen har skjutits upp alltför länge, med förseningar och fördyringar som följd. Prövningen av regeringens beslut att godkänna den sista etappen är inte färdig ännu, men förhoppningsvis blir det klartecken där också. Dagens besked är hur som helst välkommet. Det räcker med förseningar.