Utveckla kärnkraften

Många ledarsidor behandlar idag kärnkraftens betydelse för vår miljö. För en gång skull håller jag med Lars Bodén (VF) i vad som han skriver på tidningens ledarsida. I den välkomna debatt som nu pågår kring den globala uppvärmningen framstår en sak som alltmer tydlig: kärnkraften kommer spela en central roll i möjligheten att vända utvecklingen och minska utsläppen.

Inte minst i de FN-rapporter som publicerats så lyfter man fram kärnkraften som ett viktigt redskap för en bättre miljö.

Så här skiver man också på Expressens ledarsida idag:’Det finns emellertid en teknik som är mogen, växthusgasfri och billig: kärnkraft. Kärnkraften framstår som alltmer oundviklig i kampen mot klimatförändringarna. Nej, den är inte riskfri, men dess risker framstår som ytterst acceptabla i förhållande till alternativet: ett klimat som kapsejsar i ett moln av kol och olja.
Sternrapporten, IEA:s World Energy Outlook, IPCC – till och med EU-kommissionen har börjat tala om kärnkraften som en hörnpelare i världens energiförsörjning. Och det är inte bara ur miljösynpunkt som kärnkraften är fördelaktig. Den är välgörande även ur säkerhetspolitisk synvinkel.’

Vi får hoppas att Alliansregeringen även vågar snudda vid denna fråga, även om de har en uppgörelse att hålla sig vid. Och att få med (s) på vagnen borde ju också vara möjligt.