Konst eller klotter? Svar: SKADEGÖRELSE

Konst eller klotter?

Tja, frågan är egentligen fullständigt irrelevant. Man kan tycka det är vackert eller fult – problemet är hur som helst detsamma: DET ÄR SKADEGÖRELSE! Färg på FEL STÄLLE.

Klotter och vandalism vållar skador för miljontals kronor per år, inte minst hos oss i Umeå. De sprayande/färgkastande förövarna sätter sina märken och målningar mer eller mindre överallt – på offentliga byggnader, på skolor, på privata fastigheter o.s.v. Och i gångtunnlar.

Vi moderater tar inte ställning till klotter eller graffiti som konstform. Varken graffiti eller klotter är i sig olagligt, så länge man gör det på sin egen egendom eller där man har tillåtelse. Men dom som ägnar sig åt detta bryr sig sällan om huruvida de förstör en skola eller sprayar ner någon annans hus. Problemet uppstår i den sekund då färgen hamnar på någon annans egendom, vilket den i stort sett alltid gör. Så också i detta fall.

Att ta bort klotter och graffitti kostar kommunen miljontals kronor: Dom pengarna skulle göra betydligt bättre nytta inom skolan eller äldreomsorgen. Eller varför inte satsa pengarna på ökad turtäthet inom kollektivtrafiken? Ja, det är bara att välja. Allt är bättre än att använda miljonerna till att städa upp efter klottrare.