Byggande på Ön och dagens DN

Olika samrådsmöten avlöser varandra när det gäller Ön. Igår hade Centern offentligt möte, ibörjan av denna vecka arrangerar kommunen möten på Stadsbiblioteket med allmän information kring planerna. Intressant vilka olika bilder man får av ett möte om man inte varit där utan bara läser tidningarnas reportage.

I VK gavs en negativ bild av planerna på exploatering av Ön, då man återgav synpunkterna från en arkitekt som varit med och tagit fram de förslag som kommunen valde att inte gå vidare med. Inte helt oväntat var han nu negativ till det vägval kommunen gjort. I VF var det tvärtom ett positivt reportage inför planerna på Ön, då man fokuserade på professor Lars Westins synpunkter. Han såg ‘otroliga möjligheter’ inför kommunens planer på byggande på Ön. Ja, det understryker bara att människor har olika uppfattningar beroende på vilka utgångspunkter man har.

Apropå byggande i städer så fanns det en intressant ledare i dagens DN: ‘För en växande stad’. Kontentan av den är att storstaden är bra för miljön. Tätt boende ger effektiva lösningar och mindre bilberoende. Utspridda och glest bebodda städer är följdaktligen sämre för miljön. Samma saker gäller ju för oss i Umeå. Ju mer vi kan bygga centralt desto bättre för miljön, ju mer vi tvingas bygga utspritt i stadens ytterkanter desto sämre.

Byggande på Ön och dagens DN

Olika samrådsmöten avlöser varandra när det gäller Ön. Igår hade Centern offentligt möte, ibörjan av denna vecka arrangerar kommunen möten på Stadsbiblioteket med allmän information kring planerna. Intressant vilka olika bilder man får av ett möte om man inte varit där utan bara läser tidningarnas reportage.

I VK gavs en negativ bild av planerna på exploatering av Ön, då man återgav synpunkterna från en arkitekt som varit med och tagit fram de förslag som kommunen valde att inte gå vidare med. Inte helt oväntat var han nu negativ till det vägval kommunen gjort. I VF var det tvärtom ett positivt reportage inför planerna på Ön, då man fokuserade på professor Lars Westins synpunkter. Han såg ‘otroliga möjligheter’ inför kommunens planer på byggande på Ön. Ja, det understryker bara att människor har olika uppfattningar beroende på vilka utgångspunkter man har.

Apropå byggande i städer så fanns det en intressant ledare i dagens DN: ‘För en växande stad’. Kontentan av den är att storstaden är bra för miljön. Tätt boende ger effektiva lösningar och mindre bilberoende. Utspridda och glest bebodda städer är följdaktligen sämre för miljön. Samma saker gäller ju för oss i Umeå. Ju mer vi kan bygga centralt desto bättre för miljön, ju mer vi tvingas bygga utspritt i stadens ytterkanter desto sämre.