Miljön är allas vårt ansvar

Igår kom den fjärde och sista klimatrapporten från FN – och den talar onekligen klarspråk. Rapporten slår fast bevisen för människans ansvar för den pågående globala uppvärmningen, och varnar för att världen står på randen till en katastrof. Nu är det upp till makthavare runt om på vår jord att ta ansvar och våga ta beslut.

Den svenska regeringen har utlovat en klimatproposition 2008, och man har i en beredning samlat representanter för alla partier för att ta fram beslutsunderlag. Det är bra – samling behövs i den här ödesfrågan. Regeringen har också satsat ytterligare 1 miljard kr inom klimatområdet åren 2008-2010, vilka kompletterar övriga insatser.

Med klimatmiljarden görs utökande satsningar bland annat på: klimatforskning, energieffektivisering, stöd till andra generationens biodrivmedel och till internationellt forskningssamarbete, nationellt nätverk för vindbruk, hållbart uttag av biomassa i jord- och skogsbruk, klimatinvesteringar i andra länder, samt ett program för hållbara städer. De långtgående klimatåtgärderna som görs inom Sveriges gränser kompletteras med internationella klimatinvesteringar, till exempel överföring av miljöteknik till andra länder.

Samtidigt finns det mycket vi kan göra som enskilda personer : Stäng av TV och annan hemelektronik ordentligt. Låt det inte stå i stand by-läge, sänk inomhustemperaturen. Varje grads sänkning minskar energiförbrukningen med cirka fem procent, byt till energisparlampor, cykla, promenera eller åk kollektivt till jobbet om du kan. Etc, etc.

Alla kan vi dra vårt strå till stacken.