Färjetrafiken II, pensioner och Staden mellan broarna.

Det svänger som sagt himla snabbt ibland. Igår vid lunch skrev jag om turerna kring stödet till färjetrafiken och det faktum att de tidigare positiva signalerna hade dementerats. Bara några minuter senare så bekräftades att länsstyrelsen faktiskt hade fått uppdrag av näringsdepartementet att ordna fram stödet från svensk sida på 2,2 miljoner kronor. Det är mycket positiva nyheter! Förhoppningsvis kan rederiet hitta en lösning på sina ekonomiska problem, så att det finns någon som kan köra färjetrafiken också.

Regeringen har fått viss kritik för att man inte gör något för pensionärerna. Många tycker att pensionerna borde höjas. Det kommer de också att göra under 2008 då den allmänna pensionsnivån höjs. För en pensionär med 12 000 i månaden stärks pensionerna före skatt med 330 kr/mån. Detta är ett direkt resultat av att inkomstindex ökar och indirekt en effekt av att fler kommer i arbete. Index höjningen 2008 beräknas till 4,5 procent jämfört med 2007. Att detta sker beror på att fler jobbar och betalar skatt. Ska vi klara pensioner och välfärd så är det viktigaste att bryta med utanförskapet och få fler i jobb. Klarar vi inte att bryta utanförskapet så klarar vi heller inte att upprätthålla goda pensioner i framtiden. Regeringens politik för jobb och tillväxt är därmed en förutsättning för att pensionerna ska kunan höjas. Även här är Sverige på rätt väg.

Ola Nordebo hade en bra artikel på ledarsidan om Staden mellan broarna idag. Vi ska inte ropa hej än, och tidigare erfernheter visar att det återstår mycket innan det blir verklighet. Men samtidigt känns det bättre denna gång: mer realism, mer verklighetsnära, och bred politisk enighet. Även bland umebor i allmänhet finns det en stämning av ‘lös uppgiften den här gången’. Det ska vi se till att göra!