Färjetrafiken, miljöpartiet och positiv utveckling för unga

Nyheten om svenskt nationellt stöd till färjetrafiken dementeras av företrädare på näringsdepartementet, enligt VF. Ja, det svänger snabbt i rapporteringen. Jag hoppas verkligen att den svenska staten tar sitt ansvar för stöd till färjetrafiken, på samma sätt som man är beredd att göra det från den finska regeringen. Förhoppningsvis får vi inom kort ett positivt besked trots allt. Signaler har ju tidigare kommit som pekat i rätt riktning.

Jag har undvikit att kommentera turerna inom miljöpartiet i Umeå. Det är en intern fråga som deras politiska företrädare har att hantera. Men samtidigt så blir man ju brydd när partiet inte lyckas utse en ny gruppledare. Tala om anarki. Med vem/vilka inom miljöpartiet är det egentligen tänkt att vi övriga politiska gruppledare ska föra samtal med i viktiga frågor? Eller ska mp stå vid sidan om all praktisk politik i kommunen fram till år 2010?

Antalet sysselsatta ungdomar (16-24 år) fortsatte att öka snabbt under tredje kvartalet, ökningen var 8,8 procent jämfört med motsvarande period 2006. Ökningen har pågått sedan förra sommaren och är enligt SCB den starkaste som uppmätts sedan mätningarna började 1963. Skönt att det går åt rätt håll även för de yngre på arbetsmarknaden!