Frågor kring färjeförbindelsen & Nytändning för 'Staden mellan broarna' ?

Det har gått troll i arbetet med att skapa vettiga färjeförbindelser mellan Umeå och Vasa. Nyheten om nej till stöd från Vasa fullmäktige till färjetrafiken gör att frågan måste gå några varv till. Samtidigt ser jag inte hur vi skulle klara oss utan färjeförbindelsen. Det måste gå att lösa på ett rimligt sätt för alla sidor.

Nu något annat. Många har frågat mig vad det blev av med de storslagna planerna för projektet ‘Staden mellan broarna’.

Ja, idag kommer i alla fall ‘Staden mellan broarna’ upp till förnyad prövning i kommunens näringslivs- och planeringsutskott. Det är på tiden. Jag lyfte ju frågan när vi hade första fullmäktigesammanträdet efter sommaren – och då förklarade Lennart Holmlund (s) att hans ambition var att snarast få fart på projektet. Det har ju stått stilla alltför länge.

Nu verkar vi vara där. Kan de politiska partierna ta sig samman och komma till beslut? Förhoppningsvis kan vi idag hitta politisk enighet om tagen och kick-starta arbetet tillsammans med Balticgruppen och andra intressenter. Vi hittade bred enighet om tagen kring Nanna och Mimer. Likaså finns det bred politisk enighet kring Konstnärligt Campus. Det vore bra om vi kunde komma till skott även i den här angelägna frågan.

Den här gången känns det faktiskt som att förutsättningarna är riktigt goda för att göra nåt vettigt av kajen och hela det aktuella området utmed älven. Alla vill komma vidare. Med realistiska ambitioner.