Full fart för besöksnäringen!

Umeå slår rekord när det gäller turismen. Mycket glädjande nyhet och ett gott betyg åt all dem som jobbar för att öka besöken till vår region! Trots dåligt väder så slog turistandet uppenbarligen rekord i Umeå under sommarmånaderna. Umeå ligger bäst till av alla Norrlandsstäder.

Läser lite snabbt i ett nyhetsbrev från Umeå Turistbyrå att även ‘nya’ nationaliteter har börjat hitta till Umeåregionen, utöver norrmän, tyskar och finländare som traditionellt har varit de vanligast förekommande turisterna. Nu kommer även schweizare, fransmän, belgare, polacker, britter. För att nämna några.

Besöksnäringen växer i betydelse år efter år. Det leder till ökad tillväxt, fler företag, nya jobb. Helt klart en bransch som har framtiden för sig och det är mycket bra att Umeå är med på banan. Även här kommer konkurrensen att hårdna.

Det finns mycket kvar att göra för att stärka Umeå som besöksmål, men vi är på rätt väg.