Stämmohandlingar och evenemangsseminarium

Förmiddagen har mest ägnats åt att plöja buntarna med stämmohandlingar inför den moderata partistämman som inleds i morgon i Gävle. Vi ska bl.a. ta ställning till ett nytt handlingsprogram för partiet. Lägger ned mest tid på avsnittet om utbildningsfrågor, då jag kommer sitta som utskottsordförande för det området på stämman. Men det kunde ha varit värre när det gäller läsningen tydligen – hörde av en företrädare för ett annat parti igår att de hade haft 10 gånger så många motioner till deras stämma. Så allt är relativt.

Efter lunch ska jag först träffa tv4 som vill göra ett inslag i en aktuell fråga. Sedan ska jag delta i ett Evenemangsseminarium. Temat är Umeå som evenemangsstad – idag och i framtiden. Här har vi säkert mycket vi kan utveckla och förbättra för att skapa en stad med mer ännu fler händelser och, ja just det…evenemang.

På återhörande!