Ingen svartmålning

På sin blogg anklagar Lennart Holmlund oss i Alliansen för att svartmåla och gnälla om skolan i Umeå. Han menar att vi inte har nåt som stödjer vår kritik. Nja, nu gör ju Holmlund det där berömda självmålet igen. Det är ju inte första gången i den här diskussionen.

Dessutom ägnar vi oss inte åt svartmålning – men vi förbehåller oss rätten att problematisera och diskutera skolan som är en mycket viktig del av den kommunala verksamheten.

Skolverkets statistik visar att skolorna i Umeå lyckas betydligt sämre än vad man borde. Idag är det för många elever i Umeå som inte klarar de uppsatta målen i grundskolan.

Skolverkets databas (siffror för förgående år) visar att eleverna i Umeå – mot bakgrund av faktorer som hög utbildningsnivå bland föräldrarna m.m. – borde ligga på 6:e plats bland Sveriges 290 kommuner när det gäller
kunskapsresultat. Men i verkligheten ligger vi bara på plats 48.

För att göra jämförelsen ännu tydligare: Umeå borde enligt Skolverket ligga på 9:e plats, när det gäller andelen elever i åk 9 som lyckas uppnå Godkänt i alla ämnen. Men i verkligheten hamnar Umeå på plats 118! Så en koppling mellan Umeås höga skatt och några goda skolresultat finns inte, trots Holmlunds försök att påskina detta.

En av förklaringarna till de oroväckande resultaten är snarare att Umeå kommun satsar mindre pengar på undervisning än andra kommuner Socialdemokraterna med Holmlund i spetsen har ju valt att prioritera dyra
lokaler och annan kringverksamhet, istället för den direkta undervisningen.

Så tänk ett varv till, Holmlund.