Mosahafi hoppar av, badet och 'eget val' i hela Umeå

Ser på nätet att miljöpartiets gruppledare i Umeå Alireza Mosahafi har hoppat av. Något oväntat för en utomstående. Vi har ju suttit på samma sammanträde idag och då kunde man inte ana något sånt. Trodde nästan att bråket i mp hade ebbat ut. Det där är ju hur som helst en intern fråga för miljöpartiet – men man är ju nyfiken på vad som kommer hända nu.

Vi har idag kommit ett stort steg längre när det gäller badet i Umeå. Alliansen och (s) är överens om tagen. Nu tar vi ett helhetsgrepp över kvarteren Mimer och Nanna. Vi vet ju att flera tunga privata intressenter är intresserade att göra något bra av kvarteren inom ramen för det Stadsutvecklingsprojekt som vi nu inbjuder fastighetsutvecklare och entreprenörer att komma med förslag till.

Nu slår valfriheten igenom på bred front i kommunen. Alliansen, som länge drivit kravet på eget val inom hemtjänsten, – vi har i denna fråga nu fått med oss (s) fullt ut. Underlaget visar att ‘Eget val’ inom hemtjänsten har lett till bättre kvalitet, lägre kostnad och som sagt….VALFRIHET för brukarna. Och nu ska det genomföras fullt ut i hela Umeå kommun. I Umeå går det, sakta men säkert, Alliansens väg!