Utrymme för sänkt skatt

Idag bär det av till Stockholm för möte med Sveriges Kommuner och Landsting – sammanträde med beredningen för utbildningsfrågor. Dessförinnan ska jag dock hinna med några företagsbesök på förmiddagen.

Igår fick vi i kommunledningen prognosen att Umeå går mot ännu ett rekordår för 2007. Ekonomin blomstrar. Skatteintäkterna ökar. För tredje året i rad kommer Umeå kommun förmodligen att göra ett rejält överskott. Prognosen för kommunen ligger på plus 105 miljoner kronor, och räknar vi in resultaten från de kommunala bolagen hamnar vi betydligt bättre än så.

Det visar att vi i Alliansen haft rätt när vi menat att kommunen utan problem skulle kunna sänka sin höga kommunalskatt. Nu är skattesatsen bestämd för år 2008, men nog vore det märkligt om när vi snart går in i nästa budgetprocess inte skulle kunna enas mellan Alliansen och socialdemokraterna om sänkt skatt för kommande åren. Vi tillhör ju de kommuner som har högst skatt i landet. Umeborna överbeskattas idag.

Det överskott som vi får för 2007 kan i sig inte användas till att sänka skatten (skattesatsen är ju redan beslutad, även för 2008), sådär är vi överens om att dessa pengar ska användas till kommande pensionsutbetalningar.