Det går bra för Västerbotten

Idag publicerades undersökningen ‘Årets Företagarkommun’, en undersökning som görs av Företagarna och Upplysningscentralen: ‘Grundtanken är att uppmärksamma var företagandet utvecklats bäst under året. All tillväxt skapas lokalt. Det är de enskilda entreprenörernas initiativkraft som tillsammans med de anställdas arbete lägger grunden för vårt välstånd. Framgångsrika företag och företagare är en förutsättning för lokal utveckling’

Glädjande är att det går bra för länet. Västerbotten hamnar på fjärde plats i landet – det är tydligt att det går bra för Norrland och dess företag. Utvecklingen rullar på i rask takt.

Samtidigt är det mindre roligt att Umeå – återigen – placerar sig högst medelmåttigt. 7 av länets kommuner hamnar på topp 100. Dock inte vår kommun. Umeå placerar sig på plats 112 av landets 290 kommuner, omkörda av bl.a. Skellefteå och Luleå. Ännu en undersökning i raden som visar att det återstår mycket att göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagandet i Umeå.