Råa överfall på ungdomar berör oss alla

De senaste veckorna har det varit mycket skriverier om råa våldsbrott och kriminalitet som Umeå tidigare varit förskonande ifrån. Problem som vi förr såg i storstäderna har nu tyvärr kommit även till Umeå. Misshandeln av Samuel på Ersboda berör oss alla. Vi kan inte fortsätta att se på när den här råa kriminaliteten kryper allt längre ner i åldrarna.

Alliansregeringen har redan genomfört flera viktiga åtgärder. Några av dem sammanfattas nedan. Det handlar såväl om insatser inom rättsväsendet som inom skolan och socialtjänsten. Allians för Sverige genomför den största satsningen på det rättsväsendet någonsin. Konkret handlar det hittills om 2 miljarder kronor i extra resurser.

Några av de förslag vi har i arbetet med ett tryggare samhälle för alla:

? 3000 fler poliser anställs. År 2010 ska det finnas 20 000 poliser i Sverige.
? Polisutredning ska vara huvudregel för alla brott – även om de begås av personer under 15 år.
? Alla skolor ska ha en kontaktperson hos polisen.
? Barn under 15 år ska i vissa situationer kunna drogtestas utan föräldrars medgivande.
? Intagna på ungdomshem ska ha individuell handlingsplan.
? En läs-, skriv- och räknesatsning genomförs. 900 miljoner ska säkerställa baskunskaperna för elever i årskurs 1-3. Inte sällan har unga kriminella tidigt hamnat efter i skolan. Om inga barn lämnas efter når vi långt. Skolan är viktig för att barn ska känna sig som en del av samhället.
? Ökad tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin – 215 miljoner kronor har avsatts för att förbättra tillgängligheten.
? Regeringen avser att införa en regel i socialtjänstlagen för hur stora arbetsinkomster ungdomar kan ha utan att det ekonomiska biståndet till familjen minskar. På så sätt blir det möjligt för barn till föräldrar som lever på bidrag att arbeta. Detta är viktigt för att dels få in en fot på arbetsmarknaden, dels för att känna att man är en del av samhället.
? Ökad tillsyn av den sociala barn- och ungdomsvården fortsätter under år 2008. Ett nationellt uppföljningssystem och register ska utvecklas för att på ett bättre sätt möjliggöra uppföljning och resultatmätning.
? Regeringen kommer att lägga fram lagförslag för att förbättra återanpassningen till samhället för de ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård.