Bryssel, landstinget och VF

Kom hem igår efter några dagars deltagande i ‘Open Days’ med Umeåregionen i Bryssel, där Europas regioner visar upp sig och träffas för att utbyta erfarenheter. Många människor, många intryck så förhoppningsvis har man blivit mer kunnig på området. Hann också med att bli ett år äldre under resan.

Väl hemma är det tusen saker att ta tag i. Även om vi numera kan sköta mycket av jobbet via mail, mobil och sms när man är på resande fot så är det ändå mycket som återstår när man kommer tillbaka efter några dagars fysisk frånvaro.

Ser att landstinget återigen går mot ett ekonomiskt underskott. Trots återkommande (3 st) skattehöjningar från vänsterkartellen i landstinget så lyckas man aldrig få ordning på ekonomin. Inte förvånande. Istället lyckas man bara ordna längre vårdköer, när man drar ned på operationer istället. Att de aldrig lär sig. Men så säger de också nej till alla viktiga förändringar. Landstingsråd Levi Bergström och hans socialdemokrater borde komma på studiebesök hos Umeå kommun – inte minst borde de titta på hur vi jobbar med upphandlingar och alternativa driftsformer. Landstinget i Västerbotten är ju det landsting i landet där man har minst verksamhet utlagt på entreprenad.

Nyligen kallades jag för papegoja på VF:s ledarsida. Noterar, när jag bläddrar igenom de senaste dagarnas VF, att jag på deras insändarsida numera också liknas med ett svin, om jag förstår budskapet rätt. Trevligt debattklimat.