Hårdare straff och framgång med nystartsjobb i länet

Äntligen kommer ett besked vi väntat på. Vi har också diskuterat det tidigare här på bloggen. Justitieminister Beatrice Ask (m) markerar idag tydligt att straffen för mord ska bli strängare. Ett förslag skall komma redan den 30 november, i samband med att Straffnivåutredningen ska lämna ett delbetänkande. Dagens domar har inneburit att mördare kunnat komma undan förhållandevis lindrigt. Nu ska det bli håradre tag. Inte en dag för tidigt!

Länets arbetförmedlare får beröm i en av dagens lokaltidningar. Satsningen på att ge människor i ett långt utanförskap (långtidsarbetslösa, långtidsjukskrivna m.fl.) möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden via nystartsjobb har gått bra i Västerbotten. Här har 398 nystartsjobb skapats sedan årsskiftet, vilket innebär en bättre utveckling än rikssnittet. Åter ett tecken på att situationen inte är nattsvart för länet, snarare tvärtom. Det går bra för Västerbotten. Kurvorna pekar åt rätt håll.