Lärarlyftet och nytt handlingsmönster

Självklart ska Umeå kommun vara med i den nationella satsningen på lärarfortbildning – det s.k. Lärarlyftet! Trots att det egentligen är en ren kommunaluppgift så innebär regeringens satsning på lärarna att staten står för 70% av kostnaden, medan vi från kommunerna bara behöver stå för 30%. En bra affär, med andra ord.

Vi från Allianspartierna yrkade igår bifall till en motion med innebörden just att Umeå skulle vara med i satsningen (det är nämligen frivilligt för kommunerna). Men från socialdemokrater och vänstern är tongångarna annorlunda och man nöjde sig med att besvara motionen. Man ‘vill inte detaljstyra fortbildningen’ och säger att ‘det är upp till respektive nämnd’ att bedöma om man ska vara med.

Vilken attityd…. I andra fall har det gått alldeles utmärkt att ‘detaljstyra’ och säga exakt vilka kurser som lärarna ska gå. När då vår nya regering gör en rejäl satsning, som också blir viktig för Umeå Universitet och lärarutbildningen här, så är man plötsligt inte särskilt angelägen att till en billig penning kunna fortbilda vår lärarkår. Mycket tråkigt agerande.

Från det ena till det andra. Var och handlade igår och noterade allteftersom varorna åkte ned i kundvagnen att miljödebatten satt sina spår även i min handling: Ekologiska ägg, låg-energilampor m.m. åkte ned av bara farten. Sånt var inte vanligt förekommande i min handling tidigare, om man säger som så. Men det är väl förhoppningsvis så det kommer se ut i framtiden – fler och fler tar sitt personliga ansvar för miljön, även i det lilla.