Bättre med mindre klasser i skolan

Idag har vi i Allians för Umeå lämnat in en motion med kravet på mindre klasstorlekar på högstadiet. Att det på många håll är problem med ordning och arbetsro på våra skolor är ingen nyhet. Men nu är det dags att göra något åt situationen. Vi har i kommunen undersökningar som exempelvis visar att 2/3 av flickorna i åk 9 uppger att de inte har lugn och ro i skolan. Det är inte acceptabelt.

Socialdemokraterna har tidigare sagt nej till våra förslag, som vi lagt i samband med budgeten för Umeå kommun.

Nu tar vi debatten en gång till. Våra elever och lärare förtjänar en bättre arbetsmiljö – ett sätt som vi kan påverka arbetsmiljön lokalt är att just minska klasstorlekarna!