Släpp prestigen, Holmlund

En nyhet för mig igår var att det tyska företag som fått i uppdrag att ‘ragga’ företag till Klockarbäckens handelsområde har misslyckats. Trots att de i våras fick förlängd tid med ett halvår är resultatet fortfarande: noll företag som vill etablera sig på Klockarbäcken. Det tyska företaget hade tid på sig t.o.m. september, men nu är det oktober och inga nya företag har kunnat presenteras.

Lennart Holmlund står emellertid på sig. ‘Företagen kommer’ ropar han förhoppningsfullt. Dock inte särskilt övertygande.

Holmlund måste våga svälja stoltheten och öppna upp för mer handel dit de stora handelsytkrävande företagen uttryckligen vill – nämligen Ersboda/Green-zone. På samma sätt som vi nu blivit överens att låta Strömpilen bygga ut så mycket det är praktiskt möjligt – lika lätt borde det vara för sossarna att gå med på utbyggnad på Ersboda.

Umeå går miste om flera hundra jobb pg.a. att Klockarbäckens handelsområde blivit en prestigefråga för Holmlund. Jag betvivlar att alla socialdemokrater i kommunen tycker att försvaret av den gamla handelspolicyn är viktigare för Umeå, än tillväxt och 400-500 nya jobb.