Kasta handelspolicyn i papperskorgen!

I dagens nummer av både VK och VF skrivs det om handelssituationen i Umeå. Intressant är att båda artiklarna – olika till utformningen och inriktning – båda synes komma fram till samma slutsatser när det gäller kommunens försök att dela upp handeln på tre olika områden. En företrädare för handels UtredningsInstitut konstaterar exempelvis att det alltid är fel att splittra externhandeln. Och flera etablerare på Ersboda konstaterar att det enda ställe de ville till är Ersbodas handelsområde eftersom Klockarbäcken är dött och de hade hur som helst inte råd att vänta några år extra på att det ska börja rulla där.

Understryker bara det vi moderater sagt tidigare. Ska Umeå klara konkurrensen inte minst med Sundsvall är det dags att tänka om.

Vi kan ändra handelspolitk IMORGON. Öppna upp för större handelsetableringar på Ersboda så fort som möjligt. Hänvisa inte de riktigt ytkrävande företagen endast till Klockarbäcken, för dit vill dom ju inte. Då etablerar de sig på nån annan ort istället. Låt Strömpilen växa så mycket det är praktiskt möjligt. Och slutligen – låt Klockarbäcken finnas kvar som alternativ, om det någon dag dyker upp något ytterligare företag som vill etablera sig där. Då slipper kramarna av mantrat ‘3 handelsområden’ tappa ansiktet.

Politiken måste ta sitt ansvar. Det är högst oansvarigt att säga nej till hundratals nya jobb till Umeå år efter år. Kasta den byråkratiska handelspolicyn i papperskorgen!