Fördelen med konkurrens, positivt med Alliansbudgeten

Att konkurrens är bra konstaterar vi gång på gång. Nu senast idag när kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut om vem som skulle få driva det nya äldreboendet Marielund på entreprenad. Enligt våra utvärderare på socialtjänsten skulle den privata omsorgsgivaren kunna bedriva äldreomsorgen med lika eller bättre kvalitet än egenregi-verksamheten, till ett betydligt lägre pris.

Fler kommuner i norr verkar ha fått upp ögonen för det positiva med konkurrens. Ser i NSD att (s) och Alliansen i Luleå har beslutat att genomlysa all verksamhet för att se vad som kan konkurrensutsättas. Varifrån känner vi igen det?

Har fått lite mer tid att läsa igenom regeringens budgetproposition. Välkommet är så klart satsningarna inom skolans område. Fortsatt satsning på lärarnas fortbildning genom Lärarlyftet och ytterligare satsningar på att stärka elevernas basfärdigheter i svenska och matematik. Som kommunpolitiker skulle man förstås önska att pengarna lades in i det generella statsbidraget och inte kom specialdestinerat. Samtidigt är det självklart mycket positivt att regeringen satsar mer pengar på skolans område. Kommunerna kan ju välja att tacka nej till pengarna – men självklart ska vi i Umeå ta emot dessa extra resurser. Pengarna ska ju gå till extra stöd och hjälp till eleverna. Liksom lärarfortbildning som i grunden är en kommunal angelägenhet. Inte vill väl (s) och Holmlund säga nej till det??

Ser också en liten notis om att elskatten ska sänkas ytterligare i norra Sverige. All elanvändning hos alla hushåll – i Norrbotten, Jämtland och Västerbotten, samt ytterligare några kommuner – berörs. Syftet är att kompensera för de högre uppvärmningkostnader som vi i norr får pga lägre medeltemperatur häruppe.