Sekab, handelspolicy och kaffepauser

Under gårdagens fullmäktige kom ett bra besked från Mikael Berglund (s). På min fråga om kommunens fortsatta engagemang i Sekab, så visade det sig att socialdemokraterna var lika negativa när det gäller byggande av etanolfabriker i Afrika som jag själv. Ligger liksom inte inom den kommunala kompetensen. Nu är det mest en teknisk/praktisk fråga hur vi ska ta oss ur det hela.

Debatten om handelspolicyn – som jag vill skrota – sköts upp till nästa tillfälle eftersom Holmlund var krasslig och behövde gå hem. Ser fram emot att nästa gång höra hur han ska försöka försvara att deras handelspolitik stoppar tillkomsten av 400-500 nya jobb i Umeå. Tänk att Holmlund skulle visa sig bli ett hinder för tillväxt i Umeå.

Apropå fullmäktige så hade Nordebo en klarsynt blogg om vad som händer under ett fullmäktige, inte minst vad som händer utanför fullmäktigesalen. För visst är det så – i fullmäktigesalen sker det formella, där ärenden klubbas efter att under kanske ett eller två års tid ha passerat de olika politiska nivåerna. Partiernas ställningstagande är därmed inga nyheter. Finns förvisso något undantag från regeln. Som alltid.

Men intressanta/viktiga är såklart också de diskussioner och överläggningar som hinner ske löpande under dagen utanför fullmäktigesalen. Vid kaffepauser och dylikt. Många frågor, stora som små, hinner ventileras – så är det.

Sekab, handelspolicy och kaffepauser

Under gårdagens fullmäktige kom ett bra besked från Mikael Berglund (s). På min fråga om kommunens fortsatta engagemang i Sekab, så visade det sig att socialdemokraterna var lika negativa när det gäller byggande av etanolfabriker i Afrika som jag själv. Ligger liksom inte inom den kommunala kompetensen. Nu är det mest en teknisk/praktisk fråga hur vi ska ta oss ur det hela.

Debatten om handelspolicyn – som jag vill skrota – sköts upp till nästa tillfälle eftersom Holmlund var krasslig och behövde gå hem. Ser fram emot att nästa gång höra hur han ska försöka försvara att deras handelspolitik stoppar tillkomsten av 400-500 nya jobb i Umeå. Tänk att Holmlund skulle visa sig bli ett hinder för tillväxt i Umeå.

Apropå fullmäktige så hade Nordebo en klarsynt blogg om vad som händer under ett fullmäktige, inte minst vad som händer utanför fullmäktigesalen. För visst är det så – i fullmäktigesalen sker det formella, där ärenden klubbas efter att under kanske ett eller två års tid ha passerat de olika politiska nivåerna. Partiernas ställningstagande är därmed inga nyheter. Finns förvisso något undantag från regeln. Som alltid.

Men intressanta/viktiga är såklart också de diskussioner och överläggningar som hinner ske löpande under dagen utanför fullmäktigesalen. Vid kaffepauser och dylikt. Många frågor, stora som små, hinner ventileras – så är det.