Besök av trafikutskottet

Veckan börjar nu på måndagmorgon med Alliansmöte med gruppledare och alla borgerliga viceordföranden i styrelser och nämnder. Aktuella politiska frågor ska gås igenom, liksom lite som är på gång under hösten.

Senare under dagen ska jag träffa moderata ledamöter i riksdagens trafikutskott, som är på besök i Umeå. Vi ska diskutera Vägpaketet och annat av vikt för Umeås räkning.

Fortsättning följer. Nu ska jag iväg på mötet.