Skrota omgående handelspolicyn!

Svensk Handel kritiserar handelspolitiken i Umeå. Med all rätt! Vi borde omgående skrota den kommunala handelspolicyn och öppna upp för mer handel på bl.a. Ersbode/Green-zone.

En rad av handelsföretag vill etablera sig i Umeå. Tyvärr hänvisas de enbart till Klockarbäcken, men där vill de inte hamna. Resultatet blir att de avvakar med etableringarna, eller far vidare och etablerar sig i andra städer.

Umeå kommun går därför årligen miste om hundratals jobb och stora skatteintäkter. Det är inte på något sätt försvarbart.

Låt oss nu gemensamt över partigränserna begrava handelspolicyn. En interpellation med den innebörden har jag nu på morgonen lämnat in för behandling.