Yttrandefriheten måste försvaras!

Muhammedteckningen i Nerikes-Allehanda är numera allmänt bekant. Uppenbarligen sprider sig protesterna runt om i världen bland olika muslimska grupperingar. Officiella protetster har också kommit från olika länder.

Viktigt att vi i detta läge står upp för vår yttandefrihet. Att människor får tala, skriva och tänka fritt är grunden för vår demokrati och livsstil.

Sverige ska vara ett tolerant samhälle där människor ska kunna leva sida vid sida, oavsett kulturell eller religiös bakgrund. Men grunden för detta är vår yttrandefrihet!