Hamrinsberget och konkurrens

Nordebo skriver om sin favoritvy över Umeå. Inte helt säker på att det är just där- men det skulle mycket väl kunna vara Hamrinsberget att döma av beskrivningen. En plats dit jag själv gärna går för att titta ut över Umeå. Hur som helst är det en plats där man ser mycket av staden och omgivningarna. En fantastisk utsikt! Området skulle emellertid kunna göras betydligt mer lättillgängligt. Men det kommer väl.

Var i förra bloggen inne på detta med konkurrensfrågor. Umeå kommun har påbörjat arbetet med att konkurrensutsätta verksamheter, men mycket återstår. Därför är det bra att ett konkurrensutsättningsprogram ska tas fram. Konkurrens är bra såväl för kvalitet som för kostnadsnivåer. Studier från OECD har internationellt påvisat att konkurrensupphandlingar medfört besparingar med 15-20% i Australien, över 30% i USA och 5-30% i Danmark. Och i det fall kvaliteten förändrats har det varit till det bättre. Upphandlingar i Sverige har pekat på resultat i samma riktning. Likaså här hemma i Umeå.

Offentlig upphandling är ett verktyg för förnyelse och stimulerar till att ständigt förbättra sig. Konkurrens är bra!