Osund konkurrens ska avvecklas!

I dagens VK skriver Karina Folkesson från Svenskt Näringsliv om de kommunala bolagen i Umeå. Det är bra att frågan uppmärksammas även utanför de politiska sammanträdesrummen. Att det bland de politiska partierna finns olika uppfattningar om kommunala bolag och vad de ska syssla med är inget nytt.

Från Alliansen lyckades vi nyligen, efter mycket debatt och lång kamp, få igenom ett förslag som i korthet går ut på: genomlys all kommunal verksamhet – både i förvaltningsform och i de kommunala bolagen – för att se i vilken mån det i Umeå bedrivs osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. Samt åtgärdsförslag på hur den osunda konkurrensen ska kunna avvecklas.

Det är ett tydligt steg i rätt riktning. Vi ska se till att få ett bättre företagsklimat i Umeå.