Satsa mer på infrastrukturen

Hemma som hastigast efter att ha varit på en miljödebatt hos ABF. Nu blir det ombyte och sedan iväg för att på kommunens vägnar avtacka landshövdingen på residenset.

Läser på DI:s hemsida om den goda ekonomiska utvecklingen. Enligt Ekonomistyrningsverket är statens finanser urstarka. Överskottet i budgetsaldot är det största i modern tid. Framtiden ser ljus ut. Den starka tillväxten och goda sysselsättningsutvecklingen påverkar statsbudgeten positivt. Skatteintäkterna från arbete och konsumtion stiger samtidigt som kapitalskatterna befinner sig på en historiskt hög nivå.

Därför vore det ett perfekt läge för regeringen att använda en del av de pengar man får loss vid försäljningen av statliga bolag till att satsa på infrastrukturen – både vägar och järnvägar.