Bra med konkurrens!

Att Bostaden tillslut är på gång att öppna upp för konkurrens i sitt nät uppmärksammas av VK idag. Det är på tiden att så sker! Det här debatterades också på fullmäktige i måndags, efter en interpellation från oss moderater.

Umeå har tyvärr halkat efter den sista tiden. Dels har vi Bostaden där det egna dotterbolaget Kommunicera haft en monopolsituation, dels har vi även i det öppna stadsnätet (UmeNet) ett medelmåttigt utbud av tjänsteleverantörer av Internet och IP-telefoni.

Resultatet har varit att bredbandsanvändarna tvingats betala högra priser än på andra håll. Både UmeNet och Kommunicera ligger betydligt högre i pris än genomsnittet för öppna stadsnät i Sverige. Allt enligt den utredning som vi i koncernbolagsstyrelsen fått redovisat för oss.

Därför är det hög tid att krafttag tas för att öppna upp och öka konkurrensen i de nät som finns och kommuen råder över.

Och i samma veva sluta konkurrera med det privata näringslivet genom att avyttra all tjänsteförsäljning som de kommunala bolagen idag ägnar sig åt inom detta område.