Byggandet av ringleden måste påbörjas

VK redogör idag för läget med vägpaketet och ringleden kring Umeå. Vill det sig riktigt bra kan byggandet av den första delen komma igång redan nästa år.

Utgångspunkten för alla våra ansträngningar – politikers, näringslivets mfl – måste vara just att komma igång med ringleden så snart som möjligt. Oavsett det sker genom Vägverkets alternativa finansieringslösning (som Vk redovisar) eller via någon form av OPS-lösning. Själv har jag ansett att regeringen borde öka anslagen till infrastruktursatsningar, man borde tex kunna använda en del av pengarna som man får loss från försäljningen av statliga bolag och som idagsläget är tänkta att istället amortera ned statsskulden med. Men den tanken verkar inte få gehör.

Oavsett val av lösning så understryker måndagens fullmäktigedebatt vikten av ringleden runt Umeå. Utan den kommer vi inte att kunna uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Umeå – luften kommer då fortsätta vara dålig under delar av året. Ringleden är den enskilt viktigaste åtgärden för bättre luftmiljö i centrala stan.

Ur såväl miljö- som tillväxtperspektiv är byggandet av ringleden en förutsättning för Umeås fortsatta positiva utveckling.

Byggandet av ringleden måste påbörjas

VK redogör idag för läget med vägpaketet och ringleden kring Umeå. Vill det sig riktigt bra kan byggandet av den första delen komma igång redan nästa år.

Utgångspunkten för alla våra ansträngningar – politikers, näringslivets mfl – måste vara just att komma igång med ringleden så snart som möjligt. Oavsett det sker genom Vägverkets alternativa finansieringslösning (som Vk redovisar) eller via någon form av OPS-lösning. Själv har jag ansett att regeringen borde öka anslagen till infrastruktursatsningar, man borde tex kunna använda en del av pengarna som man får loss från försäljningen av statliga bolag och som idagsläget är tänkta att istället amortera ned statsskulden med. Men den tanken verkar inte få gehör.

Oavsett val av lösning så understryker måndagens fullmäktigedebatt vikten av ringleden runt Umeå. Utan den kommer vi inte att kunna uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Umeå – luften kommer då fortsätta vara dålig under delar av året. Ringleden är den enskilt viktigaste åtgärden för bättre luftmiljö i centrala stan.

Ur såväl miljö- som tillväxtperspektiv är byggandet av ringleden en förutsättning för Umeås fortsatta positiva utveckling.