Full fart från morgon till kväll

Det märks att det politiska arbetet dragit igång för fullt efter sommaren. Dagens blogg från mig kommer på kvällen, och inte på morgonen/förmiddagen som varit fallet under juli och halva augusti. Det blir väl att börja kliva upp tidigare på morgonen….

Dagens första möte var kl. 07.45 och sen har det varit full fart fram till nu. Och imorgon bär det av till Sundsvall för ett förhoppningsvis intressant och givande möte.

Några snabba synpunkter. Nordebo hade vettiga reflektioner kring inlandet och de statliga jobben i sin blogg. Trenden med färre statliga jobb i inlandet har ju pågått under lång tid, inte minst under s-regeringen då över 2300 jobb har försvunnit mellan 1993-2005. Socialdemokrater i länet har försökt påstå att det är Alliansens fel. Så är det alltså INTE. Istället för att käbbla inbördes i Norrland – låt oss gemensamt ta oss an problemet.

Bra att man fixar till ÖK. Den ska bli rak igen, efter att ha förstörts med en massa farthinder av diverse slag under 90-talet. Nu blir det en bred rak gata, med generösa utrymmen för gång- och cykeltrafik.

Vad som är bra för miljön svänger fram och tillbaka. Det som skulle ‘frälsa’ jorden och minska växthusgaserna och därmed rädda vårt klimat var satsningar på bioenergi i stor skala. De senaste vetenskapliga rönen säger nu tvärtom – istället för att satsa på odling av energigrödor (för bl.a. framställning av etanol) bör länderna satsa på bevarande av skog och återställande av skog som huggits ner. Utsläppen minskar betydligt mer på det viset. Jaja, det visar att man måste tänka sig noga för innan man kastar sig in i olika projekt.