Låt kommunerna ta ansvar för strandskyddet

På VK:s debattsida pågår en diskussion om strandskyddet. Sveriges Kommuner och Landstings ordförande, moderaten Anders Knape, har helt rätt när han idag skriver att kommunerna borde få fatta beslut om strandskyddet.

De lokala företrädarna har den bästa kunskapen om hur verkligheten ser ut. Det ser ju också olika ut i olika delar av Sverige och då måste ortens politiker ha möjlighet att avgöra vilka strandnära områden som behöver skyddas och vilka som ska bebyggas. Att det sedan finns vissa områden som är av nationellt intresse och därmed klassas som riksintressen är en annan sak.

Det vore inte en dag för tidigt om beslutanderätten flyttas ned på rätt nivå. Kommunen har ju faktiskt planmomopol. Idag får kommunen ge tillstånd för byggnader, industrier och vägar – men däremot inte avgöra om en strandbyggnad stör. Det är inte vettigt. Om bostäder ska få byggas nära en strand borde man få avgöra på lokal nivå.

Låt kommunerna ansvara för strandskyddet.

Låt kommunerna ta ansvar för strandskyddet

På VK:s debattsida pågår en diskussion om strandskyddet. Sveriges Kommuner och Landstings ordförande, moderaten Anders Knape, har helt rätt när han idag skriver att kommunerna borde få fatta beslut om strandskyddet.

De lokala företrädarna har den bästa kunskapen om hur verkligheten ser ut. Det ser ju också olika ut i olika delar av Sverige och då måste ortens politiker ha möjlighet att avgöra vilka strandnära områden som behöver skyddas och vilka som ska bebyggas. Att det sedan finns vissa områden som är av nationellt intresse och därmed klassas som riksintressen är en annan sak.

Det vore inte en dag för tidigt om beslutanderätten flyttas ned på rätt nivå. Kommunen har ju faktiskt planmomopol. Idag får kommunen ge tillstånd för byggnader, industrier och vägar – men däremot inte avgöra om en strandbyggnad stör. Det är inte vettigt. Om bostäder ska få byggas nära en strand borde man få avgöra på lokal nivå.

Låt kommunerna ansvara för strandskyddet.