För många väljer att flytta från Umeå, för få flyttar till Umeå.

Idag kom SCB:s befolkningssiffror för det första halvåret. Umeå kommun hade den största folkminskningen av landets kommuner och det berodde enbart på utflyttningar från kommunen, enligt SCB:s pressmeddelande.

Umeå har dessutom sämre siffror än vid samma tid förra året. Det är klart oroande. Även om vi vet att befolkningen ökar i Umeå under hösten (eftersom vi är en studentstad), så är flyttningsnettot för 2007 hittills sämre än 2006 (och det var sämsta flyttnettot på 30 år).

För många flyttar från Umeå, för få flyttar till Umeå. Vi har alltså inte lyckats vända trenden med att allt fler väljer att lämna Umeå.

Enligt kommunens mål ska Umeå växa med 800-1000 personer årligen. Prognosen för Umeås del för 2007 är nu på ca 500 personer plus vid årets slut. För andra året i rad ligger vi alltså betydligt lägre än vad vi varit vana vid.

Det är dags att ta de låga tillväxt-siffrorna på allvar och sluta blunda för oroande fakta.