Bra beslut om Strömpilen

På näringslivs- och planeringsutskottet idag gav vi vårt bifall till fortsatt utbyggnad av Strömpilens handelsområde. Det är en mycket tydlig signal från utskottet. Det får vara slut med att sätta käppar i hjulet för dem som vill utveckla handeln i Umeå!

I förslaget till beslut fanns det en rad högst tveksamma invändningar: Allt från att det skulle strida mot handelspolicyn till stor oro för hur snön skulle riskera att falla från Kolbäcksbron ned på eventuella parkeringar. Stort som smått. Ja, det blev i alla fall ett bra beslut i slutändan. Utbygganden fick klartecken och ska nu gå vidare till Byggnadsnämnden. Bara miljöpartiet och en enskild socialdemokrat gick emot förslaget.

Hur som helst så tror jag att kommunens handelspolicy nu är på fallrepet. Även från (s) ser man att handelspolicyn används som ett slagträ för att omöjliggöra eller stoppa handeln där det, av olika anledningar, inte ‘passar’. Vi är flera partier som vill kasta policyn i papperskorgen. Efter dagens sammanträde hoppas jag att även (s) är redo att gå den vägen.

Det vore bra för handeln i Umeå.