Bra besked

Moderata justitieministern Beatrice Ask är enligt tidningsuppgifter positiv till att avskaffa preskriptionstiden för mord och dråp. Idag är preskriptionstoden 25 år för mord och 15 år för dråp.

Det är mycket bra besked från Ask! Det skulle i så fall innebära att mördare inte längre kan undkomma rättvisan bara för att visst antal år har hunnit gå sen de utförde dådet. Med dagens DNA-teknik kan man också hitta ny bevisning på gammalt material, vilket starkt talar för en lagändring.

Har man utfört så grova brott som mord och dråp ska man aldrig kunna komma undan med hänvisning till att det var så länge sen brottet begicks. Inte minst gentemot offrens anhöriga är det en plikt från samhällets sida att göra allt – oavsett hur länge det tar – för att brottslingarna ska dömas för dåden.

Rättvisa ska skipas. Även efter 15 eller 25 år.