Luftkvaliteten i centrala Umeå

I ett inslag i TV igår diskuterades trafiksituationen i Umeå och det faktum att trafiken ökar. Att trafiken ökar år efter år är ingen nyhet – det kommenterade jag också i inslaget.

Det understryker bara vikten av att det s.k. vägpaketet (ringleden kring Umeå) börjar byggas snarast. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska trafiken genom centrala Umeå – och på så vis minska utsläppen från genomfartstrafik och tung trafik. Problemet har bl.a. varit att finansieringen från staten hela tiden skjuter projektet på framtiden. Men nu måste vi komma till skott – oavsett det sker genom ökad statlig finansierning, OPS-lösning eller genom kommunal förskottering av delar av projektet.

Detta står inte i motsats till andra åtgärder som självfallet måste till. Kommunen ska inte sitta med armarna i kors. Även jag är en stark tillskyndare av satsningar på kollektivtrafiken, uppmuntra människor att cykla eller gå, införandet av miljöbilspooler etc etc. Mycket av detta sker också redan idag eller är på gång.

Faktum kvarstår. Vi kan göra hur många punktinsatser som helst via kommunens försorg. Men om inte vägpaktet genomförs enligt plan kommer nuvarande trafik- och miljöproblem i centrala Umeå att allvarligt förvärras!