Holmlund gör självmål på självmål

Ser att Lennart Holmlund (s) drabbats av något som påminner om solsting så här inför midsommar. Det blir inte många rätt i hans bloggar numera.

Självmål 1: Alliansen och skolorna
Han påstår att Alliansen i Umeå borde lära av våra kollegor i Stockholm, eftersom man där kommit fram till att’skolorna måste styras mera från centralt håll. Budskapet om elevpengar och varje skolas frihet att själv bestämma går inte då skillnaderna i resultat och kvalitet blir för stora.’

Suck. Holmlund har ju inte fattat någonting. I Stockholm ska man ta bort det POLITISKA ansvaret för skolorna från stadsdelsnämnderna till den centrala utbildningsnämnden. Detta eftersom de lokala nämnderna inte klarat av att ge likvärdig utbildning för skolorna runt om i staden.

I Umeå har ju vi från m, fp och kd önskat göra precis samma sak som de nu gör i Stockholm: avskaffa de politiska kommundelsnämnderna och låt alla elever och lärare behandlas efter samma likvärdighetsprincip genom att alla ligger under samma centrala nämnd. Men det har ju socialdemokraterna stoppat!!! Trots att Umeå, liksom Stockholm, fått kritik från Skolverket just för det nuvarande dubbelkommandot. Stockholm gör alltså nu det vi från flera av Allianspartierna krävt i flera år.

Självmål 2: Centralisering av färdtjänsten
Holmlund antyder att det var Alliansen som stoppade en centralisering av färdtjänsthanteringen i kommunen. Men vi tog ju på sammanträdet inget beslut eftersom vi behandlade det som ett INFORMATIONSÄRENDE. Partierna har inte hunnit diskutera frågorna internt, så därför var ALLA (inte minst ordföranden själv, nota bene) kring KSAU:s bord överens om att ta beslutet först efter sommaren. Vi har alltså inte sagt nej till förslaget.

Skärpning, Holmlund!