Stockholmsbesök och ännu ett tapp i ranking

Har varit två dagar i Stockholm på möte med beredningen för utbildningsfrågor inom ramen för SKL (Sveriges kommuner och landsting). Har också hunnit med några interna möten med moderata partiföreträdare. Träffade bl.a. vår partisekreterare Schlingmann i onsdagskväll. Mycket givande och intressanta samtal.

Iövrigt har det tagits ett antal vettiga beslut på sistone. I veckan kom beskedet att Miljööverdomstolen inte stoppar bygget av Botniabanan. Utmärkt! Nu får det vara nog med alla förseningar för detta projekt.

På näringslivs- och planeringsutskottet blev vi överens – alla närvarande partier – om att det nya resecentrumet Umeå C skall byggas norr om järnvägsallén. Det innebär också att det blir en samlad lösning för buss- och tågresenärer med gemensamma väntutrymmen. Den nuvarande busstationen får användas till annat i framtiden.

Avslutningsvis kan jag konstatera att Umeå tappar i ytterligare en ranking. Denna gång är det Fokus som utifrån 30 faktorer rankat var det är bäst att bo i Sverige. Umeå tappar från 24 till 39 plats. Den enskilda faktor som är sämst för Umeås del i undersökningen är kommunalskatten. Är någon förvånad? 258:e plats av 290. På måndag har vi i fullmäktige möjlighet att sänka kommunalskatten för kommande år – den chansen borde tas! Vi i Alliansen har lagt förslag på stegvis sänkning kommande fyra år. Men Lennart Holmlund och hans socialdemokrater saknar handlingskraft i det avseendet.