Glädjande siffror över arbetslösheten i Umeå och länet!!

Har just sett senaste statistiken över arbetslösheten i Umeå och i länet. Går att konstatera att Umeå och Västerbotten mycket väl följer den starka rikstrenden på en minskning av arbetslösheten.

På ett år har arbetslösheten samt personer med åtgärder i Umeå minskat från 6 % till 3,8 %. I Västerbotten var 4 330 öppet arbetslösa denna majmånad i år mot 5 498 i fjol. Det motsvarar en 21-procentig minskning. För länet och Umeå är dessa siffror rekordlåga och man måste söka sig tillbaka till tiden för 90-talskrisen för att hitta motsvarande låga nivåer. Det känns verkligen bra att få ett sådant kvitto på att Alliansens politik för fler nya jobb fungerar.

Jag har tidigare skrivit om hur väl nystartsjobben slagit ut. Som enskild åtgärd har de varit en succé och redan nu har närmare 9000 nya jobb skapats i landet. När de gäller de unga ser vi också en stark trend med en minskning av långtidsarbetslösheten, både nationellt och lokalt vilket är mycket glädjande.

Trots den starka utvecklingen på arbetsmarknaden går det inte att vara helt nöjd. Fortfarande är det närmare 200000 människor som skulle vara berättigade till nystartsjobb. Utanförskapet är fortfarande stort men minskande. När jag stod i valstugan pratade jag om att Alliansen går till val på fler nya jobb – därför känns det skönt att konstatera att vi levererar det vi gick till val på.