Alla har ett ansvar för miljön

Idag är det världsmiljödagen.

Idag passar vi moderater på runt om i landet att dra igång en rejäl miljökampanj. Det är ingen hemlighet att vårt parti genom åren haft en alldeles för låg profil i miljöfrågorna, det har inte heller haft någon särskilt hög status att arbeta med miljöfrågorna i vårt parti. Men nu ska det bli bättring. Jag tror att de flesta av oss har fått sig både en och två tankeställare inte minst av de senaste årens klimatdebatt.

Våra föreningar och förtroendevalda på olika nivåer kommer nu att aktivt bedriva kampanj i miljöfrågor. Idag lanserar vi också en särskild sajt på nätet: Miljosmart.se Det finns mycket arbete att göra, såväl internationellt, nationellt, regionalt som lokalt. Vi har alla ett ansvar och vi kan alla på olika sätt bidra till en bättre miljö.

Själv har jag bestämt mig för att minska mitt bilåkande. Tillhör dom som förmodligen tagit bilen lite väl mycket trots att man skulle kunna cykla eller gå istället.

Iövrigt rullar verkamheten på med möte på möte. Vi har haft sammanträde med Globaliseringsutskottet på förmiddagen och har kommunstyrelse sen på eftermiddagen. Med tanke på miljöfrågan känns det extra bra att vi idag tar beslut om att utreda hur vi ska kunna lägga in bl.a. miljökrav i kommunens upphandlingspolicy.