Succé för nystartsjobben

Regeringens satsning på att människor i utanförskap ska få nya jobb går riktigt, riktigt bra.

Hittills i år har över 8000 personer fått s.k. nystartsjobb. Villkoren för nystartsjobb är att du har varit arbetslös minst ett år (för ungdomar sex månader) fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller varit anställd hos Samhall.

Av de över 8000 nya jobbtillfällen som skapats har 1/5 gått till ungdomar under 25 år, 1/3 till arbetslösa med utländsk bakgrund och tolv procent till arbetslösa med funktionshinder. Målet från regeringens sida var att 10.000 personer skulle få nystartsjobb under 2007, och det målet verkar man lyckas passera med råge.

Ska bli intressant att se hur många nystartsjobb som skapats i Västerbotten vid årets slut. Förhoppningsvis fortsätter det att gå bra även i vårt län.