Spännande projekt i Umeå

Idag tog jag tidig lunch och hann med ett varv i I20-skogen med Winston, min hund. På vägen tillbaka passerade på avstånd jag ett antal byggkranar. I mångas ögon symboliserar förekomsten av just byggkranar tillväxt och framtidstro. Det ligger mycket i den betraktelsen – i de regioner där det byggs och investeras, där händer det saker.

I Umeå är det många spännande projekt på gång. Trots orosmoln på himlen som vikande befolkningssiffror och dåligt företagsklimat – så innebär det inte att allt är ödesbundet att gå åt skogen. Tvärtom hänger mycket på hur väl de politiska partierna (via kommunledningen) och det privata näringslivet kan dra åt samma håll. För att skapa ett gott investeringsklimat, goda förutsättningar för tillväxt.

Och här är det faktiskt spännande saker som händer i Umeå under kommande år.

* Handeln ser ut att kunna få ett rejält uppsving. Det finska bolaget Citycons tunga investeringsplaner för Strömpilen och Ugglan är glädjande. Hoppas att det får spridningseffekt till övriga externhandelsområden.

* Centrums utveckling. Förutom att centrala Umeå nu kommer få en ansiktslyftning, så är det många projekt som kommer kunna lyfta attraktionskraften ytterligare. Nytt underjordiskt p-garage under Rådhusesplananden. Nytt badhus på Nanna-tomten, som förhoppningsvis kan byggas och utvecklas med hjälp av privata investerare.

* Nya bostadsområden. En tillväxtstad är beroende av attraktiva och intressanta boendemiljöer. Öbackastrand med dess attraktiva älvsläge blir nu verklighet, sedan alla instanser gett klartecken. Och planerna för Ön börjar ta form. Det finns många åsikter om det, men att framförallt den norra spetsen av Ön ska exploateras finns det ett brett politskt stöd för.

* Botniabanans färdigställande. Förhoppningsvis rullar det första tåget med Botniabanan in augusti 2010. Då har vi också byggt ny godsbangård och nya resecentra. Det stärker Umeå som logistiknav i norra Sverige.

Utvecklingen är inte ödesbunden. Jag är övertygad om att Umeå kan fortsätta växa. Men det krävs visioner, politisk vilja, beslutsamhet samt förmåga att skapa en god tillväxtmiljö.

Spännande projekt i Umeå

Idag tog jag tidig lunch och hann med ett varv i I20-skogen med Winston, min hund. På vägen tillbaka passerade på avstånd jag ett antal byggkranar. I mångas ögon symboliserar förekomsten av just byggkranar tillväxt och framtidstro. Det ligger mycket i den betraktelsen – i de regioner där det byggs och investeras, där händer det saker.

I Umeå är det många spännande projekt på gång. Trots orosmoln på himlen som vikande befolkningssiffror och dåligt företagsklimat – så innebär det inte att allt är ödesbundet att gå åt skogen. Tvärtom hänger mycket på hur väl de politiska partierna (via kommunledningen) och det privata näringslivet kan dra åt samma håll. För att skapa ett gott investeringsklimat, goda förutsättningar för tillväxt.

Och här är det faktiskt spännande saker som händer i Umeå under kommande år.

* Handeln ser ut att kunna få ett rejält uppsving. Det finska bolaget Citycons tunga investeringsplaner för Strömpilen och Ugglan är glädjande. Hoppas att det får spridningseffekt till övriga externhandelsområden.

* Centrums utveckling. Förutom att centrala Umeå nu kommer få en ansiktslyftning, så är det många projekt som kommer kunna lyfta attraktionskraften ytterligare. Nytt underjordiskt p-garage under Rådhusesplananden. Nytt badhus på Nanna-tomten, som förhoppningsvis kan byggas och utvecklas med hjälp av privata investerare.

* Nya bostadsområden. En tillväxtstad är beroende av attraktiva och intressanta boendemiljöer. Öbackastrand med dess attraktiva älvsläge blir nu verklighet, sedan alla instanser gett klartecken. Och planerna för Ön börjar ta form. Det finns många åsikter om det, men att framförallt den norra spetsen av Ön ska exploateras finns det ett brett politskt stöd för.

* Botniabanans färdigställande. Förhoppningsvis rullar det första tåget med Botniabanan in augusti 2010. Då har vi också byggt ny godsbangård och nya resecentra. Det stärker Umeå som logistiknav i norra Sverige.

Utvecklingen är inte ödesbunden. Jag är övertygad om att Umeå kan fortsätta växa. Men det krävs visioner, politisk vilja, beslutsamhet samt förmåga att skapa en god tillväxtmiljö.