Orättvisa betyg i Umeå..

….är dessvärre ingen nyhet. Under åtminstone två mandatperioder har vi försökt uppmärksamma problemet.

I augusti 2004 hade kommunfullmäktige möjligheten att bifalla en motion från mig och Stefan Nordström med kravet just att göra ytterligare insatser för att få likvärdig betygssättning i grundskolan och på gymnasiet. Tyvärr var det bara Allians-partierna som stöttade motionen – sossarna var nöjda med det som hade gjorts och vänsterpartiet ville rakt av avslå motionen.

Förhoppningsvis kan dagens nyhetsinslag göra frågan ‘het’ på nytt. Bra att Britt-Marie väckt en interpellation i ärendet. Riksrevisionen har i sin kritik pekat just på fler ämnesprov som ett bra sätt att kalibrera betygssättningen. Umeå kommun skulle kunna visa vägen i denna fråga genom införa för kommunens skolor särskilda ämnesprov – lika för alla, efter samma mönster som man tidigare haft i Stockholm.

Till syvende och sist är det en rättvisefråga för eleverna.