Positivt med Plantagen-etablering

Läser just att företaget Plantagen ska etablera sig i Umeå, och då uppe på Ersbodaområdet. Mycket bra! Som jag bloggat om tidigare så behöver vi få mer fart på handeln i Umeå.

Men nu gäller det att Umeå kommun öppnar upp möjligheterna till ytterligare handel på alla handelsområden i kommunen – dels på Strömpilen (Baltic har ju ansökt om att få dubblera handelsytan där), dels på området kring Ersboda/Green-zone.

Vi vet ju att ännu fler aktörer vill in och etablera handelsverksamhet i Umeå. Låt oss välkomna dem alla med öppna armar. Det ger fler jobbtillfällen, det ger ökad tillväxt. Alltså precis det som Umeå behöver för att inte tappa i konkurrensen gentemot andra städer och regioner!

Positivt med Plantagen-etablering

Läser just att företaget Plantagen ska etablera sig i Umeå, och då uppe på Ersbodaområdet. Mycket bra! Som jag bloggat om tidigare så behöver vi få mer fart på handeln i Umeå.

Men nu gäller det att Umeå kommun öppnar upp möjligheterna till ytterligare handel på alla handelsområden i kommunen – dels på Strömpilen (Baltic har ju ansökt om att få dubblera handelsytan där), dels på området kring Ersboda/Green-zone.

Vi vet ju att ännu fler aktörer vill in och etablera handelsverksamhet i Umeå. Låt oss välkomna dem alla med öppna armar. Det ger fler jobbtillfällen, det ger ökad tillväxt. Alltså precis det som Umeå behöver för att inte tappa i konkurrensen gentemot andra städer och regioner!