Umeås företagsklimat

Idag presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av årets undersökning om lokalt företagsklimat. Förra året hamnade Umeå på en föga hedrande 103:e plats av landets 290 kommuner, och mycket tyder dessutom på att Umeå tappat placeringar sedan dess. För en tillväxtkommun av Umeås kaliber, och med de ambitioner vi dessutom har, borde vi hamna betydligt betydligt bättre. Målet måste ju vara att hamna i den absoluta toppen.

I eftermiddag får vi hur som helst besked. Både jag och Holmlund är då inbjudna att i dialog med representanter för Svenskt Näringsliv, Handelskammaren, Företagarna Västerbotten och Umeå Fabriks- och Hantverksförening diskutera resultatet. Funderingar kring Umeås styrkor, svagheter, åtgärder med anledning av rapporten m.m.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra lokalt. Från Alliansen i Umeå har vi under våren lämnat in två motioner som båda har med det här att göra. En av våra motioner tar upp problemet med osund konkurrens i Umeå från kommunala verksamheter gentemot det privata näringslivet. En annan motion föreslår införandet av en s.k. utmaningsrätt i Umeå, vilket syftar till att underlätta för konkurrensupphandlingar i den kommunala sektorn. Det är två tydliga initiativ som vi bidragit med för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Fler kommer.