Det krävs hårdare straff

I veckan presenterades Åklagarmyndighetens rapport "Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott". Där konstaterades att domstolarna i mycket stor utsträckning endast använder den nedre delen av straffskalorna. Man dömer ut väldigt låga straff, med andra ord.

Straffskalorna måste bli tuffare. I vårt land kan man nästan begå vilket brott som helst och ändå komma ganska lindrigt undan. Tidigare har vi kunnat se våldtäktsmän, mördare och andra grovt kriminella komma undan med några års fängelse. Trots att de skadar människor för livet, så är svensk rättskipning så förlåtande det överhuvudtaget går att bli. Majoriteten av utdömda straff i Sverige ligger i den nedre fjärdedelen av den fastslagna straffskalan. Där ligger över 90 procent procent av straffen för grov misshandel och grov kvinnofridskränkning.

Regeringen måste nu åstadkomma en skärpning av de straff som utdöms i Sverige. Det är inte OK att domstolarna väljer att döma till lägsta möjliga straffsatser gång på gång. Vi lovade krafttag mot kriminalitet i valrörelsen – nu är det dags leverera.