Två bra beslut

Byggnadsnämnden i Umeå beslutade att inte stoppa Hilding Holmqvists planer på att bygga ett nytt storhotell i centrala Umeå. Det var ett bra beslut. Ett tjänstemannaförslag vill ju annars göra tummen ned för projektet. Nu arbetas det vidare med gestaltningsfrågor och annat för att den planerade byggnaden ska smälta in bättre i den omkringliggande miljön. Vi måste bli bättre på att välkomna och uppmuntra dem som vill investera i vår kommun. Har under de sista veckorna träffat flera företagare och investerare som berättat om hur de känner sig motarbetade av olika instanser i den kommunala apparaten. De undrar om Umeå verkligen vill ha nya privata investeringar till kommunen. Det här är mycket illa. Även om inte ALLT kanske stämmer till punkt och pricka så är det illa nog ändå. Det sprider en negativ bild av ‘klimatet’ i Umeå.

Ett annat välkommet beslut var Miljödomstolens besked idag om att Botniabanan nu kan byggas enligt planerna, med de kompensationsåtgärder som Banverket föreslagit. Projektet är tillräckligt försenat som det är – nu är det dags att komma till skott så att banan kan vara färdig 2010. Botniabanan är bra för miljön. Ytterligare förseningar med byggandet innebär bara ännu mer kostnader för skattebetalarna. Vi moderater hade när det begav sig en annan uppfattning om hur banan skulle dras – vi förordade en västlig dragning. Även om jag fortfarande anser att den dragningen hade varit bäst så får man finna sig i demokratiskt fattade beslut. Vi förlorade den striden. Nu hoppas jag att Botniabanan kan färdigställas snarast möjligt utan fler förseningar.

Två bra beslut

Byggnadsnämnden i Umeå beslutade att inte stoppa Hilding Holmqvists planer på att bygga ett nytt storhotell i centrala Umeå. Det var ett bra beslut. Ett tjänstemannaförslag vill ju annars göra tummen ned för projektet. Nu arbetas det vidare med gestaltningsfrågor och annat för att den planerade byggnaden ska smälta in bättre i den omkringliggande miljön. Vi måste bli bättre på att välkomna och uppmuntra dem som vill investera i vår kommun. Har under de sista veckorna träffat flera företagare och investerare som berättat om hur de känner sig motarbetade av olika instanser i den kommunala apparaten. De undrar om Umeå verkligen vill ha nya privata investeringar till kommunen. Det här är mycket illa. Även om inte ALLT kanske stämmer till punkt och pricka så är det illa nog ändå. Det sprider en negativ bild av ‘klimatet’ i Umeå.

Ett annat välkommet beslut var Miljödomstolens besked idag om att Botniabanan nu kan byggas enligt planerna, med de kompensationsåtgärder som Banverket föreslagit. Projektet är tillräckligt försenat som det är – nu är det dags att komma till skott så att banan kan vara färdig 2010. Botniabanan är bra för miljön. Ytterligare förseningar med byggandet innebär bara ännu mer kostnader för skattebetalarna. Vi moderater hade när det begav sig en annan uppfattning om hur banan skulle dras – vi förordade en västlig dragning. Även om jag fortfarande anser att den dragningen hade varit bäst så får man finna sig i demokratiskt fattade beslut. Vi förlorade den striden. Nu hoppas jag att Botniabanan kan färdigställas snarast möjligt utan fler förseningar.