Förebilder, politisk strategi och boktips

Det är alltid lika intressant när Holmlund ska försöka angripa mig och moderaterna. Han hittar sällan något i sak utan tvingas ofta gå bakåt 10-15 år i tiden. Så blir det exempelvis VARJE GÅNG vi debatterar ekonomi och skattenivån i Umeå.

Nu har han sent omsider upptäckt att min politiska förebild är Margaret Thatcher och kastar sig snabbt över detta. Thatcher var förvisso kontroversiell i många frågor och jag kan inte påstå att jag delar hennes linje i allt, verkligen inte. Men ingen kan bestrida att hon lyfte Storbritannien ur ett ekonomiskt kaos och lade grunden för en god ekonomisk utveckling för landet. Hennes politiska linje har sedan fullföljts av såväl hennes konservativa efterträdare som socialdemokraterna i New labour och Tony Blair.

Framförallt tycker jag att Thatcher är värd beundran för hennes beslutsamhet, hennes orädsla för att ta strid för sina ideal och hennes tydliga politiska ledarskap. Jag kan rekommendera Lennart Holmlund läsning av hennes memoarer i två delar: Min väg till makten (The Path to Power) och Åren på Downing Street (The Downing Street Years).

Intressant att veta vore emellertid vilken politisk förebild Lennart Holmlund själv har. Det går ju inte att utläsa av hans presentation på bloggen. Fast man är ju ändå nyfiken…..stämmer det att det är Göran Persson?